Musikskolen 2018-19

Musikskolen sæson 2018/19

Personale på kontoret:

 

Mette Thrue, sekretær

 

Henrik Harder, musikskoleleder, tlf 20 46 64 08. Normal træffetid er mandag - torsdag, 12 - 16. Når der ikke lige er møder eller undervisning.

 

Mail: post@viften.net

 

Vi følger Marstal Skoles ferieplan

Regler for tilmelding og afmelding

 

 

TILMELDING:

Man tilmelder sig Musikskolen ved at udfylde den elektroniske tilmeldingsblanket, som der i indskrivningsperioden er linket til HER..

 

Har man gået før skal man gentilmelde sig her.

OBS: Tilmeldingen er bindende. Man forpligter sig altså til at betale for hele året. Der er dog mulighed for at stoppe til jul, og således kun betale for de første fire måneder. Et sådant ophør skal ske ved skriftlig henvendelse til Musikskolens kontor inden jul.

Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette sker i samråd med den enkeltes lærer, og efter aftale med musikskolens leder, med en skriftlig udmeldelse til udgangen af en måned. Man skal da kun betale til og med udmeldingsmåneden.

Regler for fremmøde og fravær

 

 

Det siger sig selv, at man får mest ud af sin undervisning, hvis man møder hver gang. Det er en musikskole, med streg under skole. Det betyder, at vi regner med at du bliver rigtig god til dit instrument, og glad for at spille. Også når du øver dig derhjemme.

Ved fravær bør man melde afbud til sin lærer i god tid. Timer som er aflyst af eleven erstattes ikke.

Ved lærerens aflysning af hold- eller soloundervisning, søges der givet erstatningstimer. Dette gælder ikke gratis undervisning.

Musikskolen forbeholder sig retten til at aflyse tre gange i løbet af en sæson. Ved den fjerde aflysning refunderes et beløb svarende til brugerbetalingen for den aflyste fjerde undervisningsgang, samt evt. efterfølgende aflysninger.

Priser 2018/19

 

Der opkræves for 9 måneder i løbet af sæsonen. Betalingen for de første 4 måneder opkræves ved sæsonstart, og betalingen for de sidste 5 måneder opkræves efter nytår. Sæsonen er på 34 uger, og løber fra den 27. august 2018 til den 31. maj 2019.

 

Viften får statstilskud og kommunalt tilskud. Deltagerbetalingen dækker ca. 1/5 af vores udgifter til lærerløn. Så det er faktisk billigt.

 

Soloundervisning 299,- pr. måned

 

Soloundervisning er 25 minutters undervisning om ugen.

 

Holdundervisning 159,- pr. måned

 

Et hold består af min. 2 og max. 4 elever. Vi skemalægger holdene med 15 minutter pr. elev.

 

Musikalsk forskole 250,- for hele sæsonen

 

Rytmisk kor for voksne 900,- for hele sæsonen

Instrumentalundervisning af voksne 1.600,- for 12 gange á 25 minutter

 

(Der opkræves for hele forløbet på én gang ved sæsonstart)

Udlejning af instrumenter

 

Musikskolen udlejer i mindre omfang instrumenter. Primært for 1.års elever. Så man lige kan se, om det er noget for en.

Vi tager en mindre pris for udlejning. Cirka svarende til 2% af instrumen-tets indkøbspris pr. måned. Der opkræ-ves for undervis-ning og instru-mentleje på én gang.

Eleven står selv for sit forbrug af guitar-strenge, saxofonblade, trommestikker etc. Læreren kan formidle indkøb. Evt. skader på instrumentet udbedres på Musikskolens foranledning, og dækkes af lejeren.

Instrumentet skal afleveres umiddelbart efter sæsonafslutning, medmindre man vil fortsætte på samme instrument året efter. Da kan man gratis have instrumentet hjemme sommeren over.

De instrumenter vi udlejer - og den månedlige leje er:

 

Digitalklaver 90,-

Elbas med forstærker 80,-

Elguitar med forstærker 60,-

Guitar 20,-

Saxofon 120,-

Trommesæt 100,-

Trompet 60,-

Tværfløjte 80,-

Violin 20,-

 

Regler for fremmøde og fravær

 

 

Det siger sig selv, at man får mest ud af sin undervisning, hvis man møder hver gang. Det er en musikskole, med streg under skole.

Ved fravær bør man melde afbud til sin lærer i god tid. Timer som er aflyst af eleven erstattes ikke.

Ved lærerens aflysning af hold- eller soloundervisning, søges der givet erstatningstimer. Dette gælder ikke gratis undervisning.

Musikskolen forbeholder sig retten til at aflyse tre gange i løbet af en sæson. Ved den fjerde aflysning refunderes et beløb svarende til brugerbetalingen for den aflyste fjerde undervisningsgang, samt evt. efterfølgende aflysninger.

Lærere

 

Eyvind Gulbrandsen

Musikalsk forskole, guitar og klaver. Alle fag på Friskolen. Computermusik på Musikskolen i Marstal.

Tlf. 23 36 18 10

Eyvgul@gmail.com

Eyvind

 

 

Jesper Nedergaard-Hansen

Guitar (akustisk og elektrisk), elbas, band

Tlf. 61 66 31 28

jespernedergaard@hotmail.com

 

 

 

 

 

Maja Laursen

Violin

Tlf. 29 67 04 37

majalaursen@hotmail.com

 

 

 

Mikkel Möglich

Trommer, slagtøj, klaver, keyboard, band

Tlf. 22 99 85 82

mikkel@moeglich.dk

 

 

 

 

Rie Pape Møller

Tværfløjte, blokfløjte

Tlf. 23 30 75 55

riepape@live.dk

 

 

 

 

Ruth Nøjgaard

Sang

Tlf. 61 74 18 94

evaruth.n@gmail.com

 

 

 

Henrik Harder

Saxofon, rytmisk kor (og kontor)

Tlf. 23 70 34 70

mail@henrikharder.dk

 

Lokaler

 

 

Musikskolen har egne lokaler i Ungdomsmiljøet (Zappa), på Marstal skole (Mozart), og så låner vi musiklokalet på Friskolen.

Kalender 2018/19

 

 

Ferier & fridage:

 

Musikskolen har sæsonstart uge 35, dvs 27/8 - 30/8

 

Efterårsferie i uge 42; 15 - 21/10

 

Juleferie i ugerne 52 - 1; 21/12 - 7/1 (Bemærk: lang juleferie. Vi deltager i de pædagogiske dage for musikskolelærere på Fyn)

 

Vinterferie i uge 7; 11 - 17/2

 

Fastelavnsmandag 4/3

 

Påskeferie i uge 6; 15/4 - 22/4

 

Koncerter m.v.

 

24/11-18 Vi afholder en julekoncert i Ærøskøbing Kirke i forbindelse med julemarkedet.

 

6/2-19 Cafékoncert i Ungdomsmiljøet.

 

Igen i år tager vi til Musikskoledagene i Tivoli 25/5-19.

 

Og vi afholder vores forårskoncerter 13, 14 & 15/5-19. Det er en anden uge end først meldt ud. Ændringen skyldes ændringer i Marstal skoles egen brug af salen.

 

Musikskolens sæson slutter ved udgangen af maj,, medmindre der er efterlæsning.

Sammenspil/bands

 

Når du har gået til musik i et par år, og hvis du har fået øvet dig godt, vil du sikkert synes, at det kunne være fedt at spille i et band.

 

Musikskolen har flere sammenspilshold/bands. Er du god nok til det, vil du blive tilbudt plads i et af dem. Det er gratis at spille i band.

Musikalsk forskole

 

 

Musikskolen har i 2016/17 genoptaget musikalsk forskole med Rie som lærer på Marstal skole og Eyvind Guldbransen på Friskolen.

 

Musikalsk forskole er for børn i 1. og 2. klasse

 

Målet med undervisningen er at stimulere børnenes umiddelbare musikglæde og derved styrke deres musikalske udvikling.

 

Vi vil synge, danse og lære om musikkens elementer.

 

Vi planlægger undervisningen i den første time efter børnene har fået fri fra skole.

 

Der er plads til 15 børn på holdet, og vi har lavet en pris på 250,- for hele sæsonen.

Instrumenter

 

Herunder kan du se alle de instrumenter/fag, vi har undervisning i. Der undervises i alle fag på Marstal Skole. Hvis der er elever til det, og vi vil kunne lægge et fornuftigt skema, vil vi også meget gerne tilbyde undervisning på Friskolen.

 

Man kan gå til alle fag fra 3. klasse.

Blokfløjte

Blokfløjten er på grund af sin størrelse og forholdsvis enkle spilleteknik et godt begynderinstrument, men kan dog også dyrkes i avanceret solo- og sammenspilssammenhæng.

Elbas

Elbassen lægger bunden indenfor den ”elektriske musik”. Dens spilleteknik ligner guitarens, så den kan være et godt alternativ for tidligere guitarister.

Elguitar

Når man har spillet guitar i nogle år, kunne det være man fik lyst til at prøve kræfter med den strømførende del af repertoiret …

 

Forældre barn undervisning

Del glæden med musikken. Lær at spille et instrument med dit barn.

 

Undervisningen er tilpasset barnets niveau. Der undervises i guitar, klaver, violin og trommer.

 

Guitar

Alsidigt instrument, der er velegnet til både solo- og sammenspil. Undervisningen omfatter node- og becifringsspil, herunder også akkompagnement til sang.

 

Harmonika

Soloinstrument, der ofte benyttes til sammen-spil. Der undervises i tangentharmonika.

Keyboard/klaver - holdundervisning

Der undervises primært i node- og becifringsspil, og mest efter sangbøger.

Klaver/keyboard - soloundervisning

Klaveret er særdeles velegnet som solo-instrument, men kan dog også benyttes i sammenspilssituationer. Det er primært klaverspil efter noder.

Sammenspil/band

Musikskolen opretter et antal sammenspils-hold for musikskoleelever, der deltager i instrumentalundervisningen. Det kræver nogen færdighed på instrumentet. Du vælger selv om du vil gå til sammenspil, men det er læreren der afgør, hvilket hold du skal på, eller om du evt. skal vente lidt. Tal med din lærer om det.

 

Sang

I sangundervisningen bliver der lagt vægt på, at man synger med kroppen, og at man skal være bevidst om dette. Der skal løsnes op for spændinger, som blokerer for sangen og sang-glæden. Hertil benyttes forskellige teknikker og ikke mindst latteren og at være i en tryg sammenhæng med nogle andre.

Saxofon

Saxofonen bruges i alle former for rytmisk musik. Dens grebssystem minder meget om blokfløjtens, så den er et godt alternativ for tidligere blokfløjtespillere, der har lyst til et andet blæseinstrument.

 

 

Trommer/slagtøj

Trommesættet er uundværligt i næsten al rytmisk musik og benyttes også i andre musikgenrer. Marimba, xylofon og vibrafon er andre slagtøjsinstrumenter, som indgår i undervisningen.

 

Trompet

Velafprøvet instrument i messingblæser-familien. Både til klassisk og rytmisk musik.

Tværfløjte

Solo- og sammenspilsinstrument, der hører til træblæserfamilien, selv om den i vore dage er bygget af metal. Anvendes både i klassisk og i rytmisk musik.

 

Violin

Strygeinstrument der anvendes i alle former for klassisk musik og folkemusik.