Musikskolen 2016/17

Musikskolen sæson 2017/18

Cafékoncert onsdag 5. april 18.30 i Viften/Ungdomsmiljøet

 

Musikskolens sammenspilshold spiller. Og spiller og spiller. Og det gør de godt. Kom og hør. Der er gratis adgang.

Musikskolen i Tivoli

 

Flere af musikskolens elever tager til Tivoli. Og de tager Mikkel og Jesper med. Det bliver lørdag 6. maj. Vi lejer en bus og sælger de tomme sæder til de forældre og andre, der har lyst til at tage med.

Forårskoncerter

 

Vi afholder vores traditionsrige forårskoncerter i slutningen af maj. De først udmeldte datoer bliver vi nok nødt til aflyse, da skolen selv skal bruge lokalerne til afgangselevernes revy. Ny datoer meldes ud hurtigst muligt.

Vi åbner for indskrivning 1. maj

 

Vi deler den nye folder ud omkring 1. maj. Og lukker for indskrivning 31. maj. I hele maj måned vil der altså være åbent for indskrivning, og man tilmelder sig via et link her på siden.

 

Priser 2017/18

 

Der opkræves for 9 måneder i løbet af sæsonen. Betalingen for de første 4 måneder opkræves ved sæsonstart, og betalingen for de sidste 5 måneder opkræves efter nytår. Sæsonen er på 34 uger, og løber fra den 4. september 2017 til den 25.. maj 2018.

 

Viften får statstilskud og kommunalt tilskud. Deltagerbetalingen dækker ca. 1/5 af vores udgifter til lærerløn. Så det er faktisk billigt.

 

Soloundervisning 299,- pr. måned

 

Soloundervisning er 25 minutters undervisning om ugen.

 

Holdundervisning 159,- pr. måned

 

Et hold består af min. 2 og max. 4 elever. Vi skemalægger holdene med 15 minutter pr. elev.

 

Rytmisk kor for voksne 900,- for hele sæsonen

Særlige VUC-hold 90,- pr. måned

Instrumentalundervisning af voksne 1.600,- for 12 gange á 25 minutter

 

(Der opkræves for hele forløbet på én gang ved sæsonstart)

Sammenspil er gratis

 

(Sammenspil er hold med minimum 5 deltagere, 45 minutters undervisning om ugen.)

Udlejning af instrumenter

 

Musikskolen udlejer i mindre omfang instru-menter. Primært for 1.års elever. Så man lige kan se, om det er noget for en.

Vi tager en mindre pris for udlejning. Cirka svarende til 2% af instrumen-tets indkøbspris pr. måned. Der opkræ-ves for undervis-ning og instru-mentleje på én gang.

Eleven står selv for sit forbrug af guitar-strenge, saxofonblade, trommestikker etc. Læreren kan formidle indkøb. Evt. skader på instrumentet udbedres på Musikskolens foranledning, og dækkes af lejeren.

Instrumentet skal afleveres umiddelbart efter sæsonafslutning, medmindre man vil fortsætte på samme instrument året efter. Da kan man gratis have instrumentet hjemme sommeren over.

De instrumenter vi udlejer - og den månedlige leje er:

 

Digitalklaver 80,-

Elbas med forstærker 40,-

Elguitar med forstærker 40,-

Guitar 20,-

Saxofon 60,-

Trommesæt 60,-

Trompet 40,-

Tværfløjte 60,-

Violin 40,-

 

Regler for fremmøde og fravær

 

 

Det siger sig selv, at man får mest ud af sin undervisning, hvis man møder hver gang. Det er en musikskole, med streg under skole.

Ved fravær bør man melde afbud til sin lærer i god tid. Timer som er aflyst af eleven erstattes ikke.

Ved lærerens aflysning af hold- eller soloundervisning, søges der givet erstatningstimer. Dette gælder ikke gratis undervisning.

Musikskolen forbeholder sig retten til at aflyse tre gange i løbet af en sæson. Ved den fjerde aflysning refunderes et beløb svarende til brugerbetalingen for den aflyste fjerde undervisningsgang, samt evt. efterfølgende aflysninger.

Ferier & fridage 2016/17

 

 

Musikskolen har sæsonstart uge 35, dvs 29/8 - 1/9

 

Ellers følger vi folkeskolens ferieplan, så året ser sådan ud:

 

Efterårsferie i uge 42; 17 - 23/10

Juleferie 21/12 - 3/1

Vinterferie i uge 7; 13 - 19/2

Påskeferie 10 - 17/4

Lærere

 

Jesper Nedergaard-Hansen

Guitar (akustisk og elektrisk), elbas, band

Tlf. 61 66 31 28

jespernedergaard@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj Thordsen

Trompet, harmonika

Tlf. 42 25 69 88

Ingen mailadresse, desværre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Laursen

Violin

Tlf. 29 67 04 37

majalaursen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel Möglich

Trommer, slagtøj, klaver, keyboard, band

Tlf. 22 99 85 82

mikkel@moeglich.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rie Pape Møller

Tværfløjte, blokfløjte

Tlf. 23 30 75 55

riepape@live.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth Nøjgaard

Sang

Tlf. 61 74 18 94

evaruth.n@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Harder

Saxofon, rytmisk kor (og kontor)

Tlf. 23 70 34 70

mail@henrikharder.dk

 

 

Regler for tilmelding og afmelding

 

 

Man tilmelder sig Musikskolen ved at udfylde den elektroniske tilmeldingsblanket, som der i indskrivningsperioden er linket til her.

 

Har man gået før skal man gentilmelde sig her.

Tilmeldingen er bindende. Der er dog mulighed for at stoppe til jul, og således kun betale for de første fire måneder. Et sådant ophør skal ske ved skriftlig henvendelse til Musikskolens kontor inden jul.

Musikskolen forbeholder sig retten til at indstille undervisningen, dersom det måtte skønnes, at en elev ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette sker i samråd med den enkeltes lærer, og efter aftale med musikskolens leder, med en skriftlig udmeldelse til udgangen af en måned. Man skal da kun betale til og med udmeldingsmåneden.

Lokaler

 

 

Musikskolen har egne lokaler i Ungdomsmiljøet (Zappa), på Marstal skole (Mozart), og så låner vi musiklokalet på Friskolen.

Instrumenter

 

Herunder kan du se alle de instrumenter/fag, vi har undervisning i. Der undervises i alle fag på Marstal Skole. Hvis der er elever til det, og vi vil kunne lægge et fornuftigt skema, vil vi også meget gerne tilbyde undervisning på Friskolen.

 

Man kan gå til alle fag fra 3. klasse.

Blokfløjte

Blokfløjten er på grund af sin størrelse og forholdsvis enkle spilleteknik et godt begynderinstrument, men kan dog også dyrkes i avanceret solo- og sammenspilssammenhæng.

Elbas

Elbassen lægger bunden indenfor den ”elektriske musik”. Dens spilleteknik ligner guitarens, så den kan være et godt alternativ for tidligere guitarister.

Elguitar

Når man har spillet guitar i nogle år, kunne det være man fik lyst til at prøve kræfter med den strømførende del af repertoiret …

 

Guitar

Alsidigt instrument, der er velegnet til både solo- og sammenspil. Undervisningen omfatter node- og becifringsspil, herunder også akkompagnement til sang.

 

Harmonika

Soloinstrument, der ofte benyttes til sammen-spil. Der undervises i tangentharmonika.

Keyboard/klaver - holdundervisning

Der undervises primært i node- og becifringsspil, og mest efter sangbøger.

Klaver/keyboard - soloundervisning

Klaveret er særdeles velegnet som solo-instrument, men kan dog også benyttes i sammenspilssituationer. Det er primært klaverspil efter noder.

Sammenspil/band

Musikskolen opretter et antal sammenspils-hold for musikskoleelever, der deltager i instrumentalundervisningen. Det kræver nogen færdighed på instrumentet. Du vælger selv om du vil gå til sammenspil, men det er læreren der afgør, hvilket hold du skal på, eller om du evt. skal vente lidt. Tal med din lærer om det.

 

Sang

I sangundervisningen bliver der lagt vægt på, at man synger med kroppen, og at man skal være bevidst om dette. Der skal løsnes op for spændinger, som blokerer for sangen og sang-glæden. Hertil benyttes forskellige teknikker og ikke mindst latteren og at være i en tryg sammenhæng med nogle andre.

Saxofon

Saxofonen bruges i alle former for rytmisk musik. Dens grebssystem minder meget om blokfløjtens, så den er et godt alternativ for tidligere blokfløjtespillere, der har lyst til et andet blæseinstrument.

 

 

Trommer/slagtøj

Trommesættet er uundværligt i næsten al rytmisk musik og benyttes også i andre musikgenrer. Marimba, xylofon og vibrafon er andre slagtøjsinstrumenter, som indgår i undervisningen.

 

Trompet

Velafprøvet instrument i messingblæser-familien. Både til klassisk og rytmisk musik.

Tværfløjte

Solo- og sammenspilsinstrument, der hører til træblæserfamilien, selv om den i vore dage er bygget af metal. Anvendes både i klassisk og i rytmisk musik.

 

Violin

Strygeinstrument der anvendes i alle former for klassisk musik og folkemusik.